Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
66ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

          
     Eυχόμαστε να έχουμε μία Καλή Σχολική Χρονιά!


Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,
Μία ακόμη Σχολική Χρονιά ξεκινάει και το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται να τη διάγουμε με ηρεμία, αποτελεσματικότητα και χωρίς τα συνήθη προβλήματα που κάθε έτος αντιμετωπίζουμε.
Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος μας, παραμένοντας πάντα ενήμερος για τις εξελίξεις της Χώρας και ειδικότερα της Παιδείας, δεν εφησυχάζει και φροντίζει πάντα να προβαίνει σε ενέργειες έγκαιρα , προκειμένου να προασπίζει τα συμφέροντα  όλων των μαθητών & μαθητριών του Σχολείου μας, των παιδιών μας και των οικογενειών τους γενικότερα.

Ήδη,  λοιπόν, ο Σύλλογος:
  • Έχει μεριμνήσει και ενεργήσει πολλαπλές φορές για την επισκευή του Φωτοτυπικού Μηχανήματος του Σχολείου μας
  • Πήρε πρωτοβουλία και ήλθε σε επικοινωνία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis», αναφορικά με το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» , που υλοποιείται για 6η συνεχή χρονιά, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει στο Σχολείο μας, τονίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και την ύπαρξη αρκετών ευπαθών κοινωνικών ομάδων! Κατόπιν ενημέρωσε το Διευθυντή του Σχολείου και κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, εκείνος προέβη στην αποστολή της εν λόγω Αίτησης Συμμετοχής εκ μέρους του Σχολείου μας.Πλέον εναπόκειται στο Ίδρυμα η απόφαση επιλογής του Σχολείου μας ή όχι, για τη συμμετοχή στο εν λόγω ωφέλιμο  πρόγραμμα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος και θα σας κρατά ενήμερους.
  • Επιπρόσθετα, εξετάζει το ενδεχόμενο  να προβεί στην ανακαίνιση-ανανέωση υλικών  για όλες τις Τάξεις, προκειμένου να συμβάλλει στη γενικότερη αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης  και των υλικοτεχνικών υποδομών του Σχολείου μας, προς όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε αυτό.
  • Αναζητεί λύσεις για την ασφαλή επικάλυψη του «σκάμματος» στο προαύλιο, για την ασφαλή και ελεύθερη κίνηση των παιδιών.

Δεκτή κάθε πρωτοβουλία  και πρόταση από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα, που μπορεί να βοηθήσει. Όποιος ενδιαφερόμενος ας έλθει σε επικοινωνία με οποιοδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

                                                                        Με εκτίμηση,

                                                                    
                                                                Το Δ.Σ. του Συλλόγου