Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 66ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας, Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης(31η Οκτωβρίου κάθε έτους).
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά για το Σχολείο μας η επιλογή του από τα ΕΛ.ΤΑ.  για την εν λόγω Δράση, τη στιγμή που  κριτήριο ήταν ένα και μόνο Σχολείο σε κάθε Νομό.
Με τη συνδρομή του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 66ου Δημ. Σχολείου Αθηνών και κυρίως με την πρωτοβουλία των ΕΛ.ΤΑ. και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - Eurobank, στελέχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων παρουσίασαν, επικοινώνησαν και συζήτησαν για την έννοια, τη σημασία, τη σπουδαιότητα και την αξία της Αποταμίευσης σήμερα, με τους μικρούς μαθητές και τις μαθήτριες των Γ  και Δ Τάξεων.
Σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες επιδόθηκε σχετικό έντυπο υλικό με Τεστάκια-Παιχνίδια και ως Συμβολικό Δώρο στον καθένα ένας κουμπαράς.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους των Ελληνικών Ταχυδρομείων ο Β. Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Αττικής κος Ταμπακόπουλος Γεώργιος και ο Area Manager κος Τσιούμας Δημήτριος, εκ μέρους του Δημοτικού Σχολείου ο Διευθυντής κος Ιακωβίδης Δημήτριος, οι Δάσκαλοι και Δασκάλες των Τμημάτων των Γ’  & Δ’  Τάξεων και φυσικά οι μικροί μας πρωταγωνιστές  μαθητές και μαθήτριες.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε και άλλες τέτοιες θετικές δράσεις και πρωτοβουλίες προς όφελος τόσο των παιδιών μας όσο και του Σχολείου μας γενικότερα.